TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ LỘC NINH
 
Km số 6, Quốc lộ 21A, Đường đi Nam Định – Phủ Lý
 0228.381.0661
 0228.381.0661
 www.trungtamytehuyenmyloc.vn
 trungtamytehuyenmyloc.vn