MỸ LỘC TRIỂN KHAI TIÊM PHÒNG VẮC XIN 19 ĐỢT I NĂM 2021 CHO BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG COVID 19 TUYẾN HUYỆN, XÃ; NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ TRUY VẾT, TỔ COVID 19 CỘNG ĐỒNG, TÌNH NGUYỆN VIÊN; CÁN BỘ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ LỘC,…Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *