BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI TÀI SẢN CÔNG TẠI ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NĂM 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *