BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 4 VÀ CẢ NĂM 2021. CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *