ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG BỆNH – DÂN SỐ LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KÌ 2020 – 2022.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 về “Thi hành Điều lệ Đảng” và Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 về việc “Ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng” của Ban Chấp hành Trung ương;

Căn cứ Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 15/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/HU ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022”.

Sau thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo hướng dẫn. Được sự đồng ‎ý của Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc; chiều ngày 8/1/2020, Chi bộ Phòng bệnh – Dân số tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2022 .

Thực hiện Quyết định số 259-QĐ/HU ngày 07/02/2018 của BTC Huyện ủy Mỹ Lộc về việc sáp nhập Chi bộ Trung tâm Y tế và Đảng bộ Bệnh viện đa khoa huyện thành Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc với 6 chi bộ trực thuộc trong đó có chi bộ Phòng bệnh.

Chi bộ Phòng bệnh đã cử ra Ban chi ủy gồm 03 đồng chí trong đó có 01 bí thư, 01 phó bí thư và 01 chi ủy viên Ban chi ủy đã tiến hành họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của chi ủy đồng thời kiện toàn tổ đảng phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, duy trì nề nếp sinh hoạt của chi bộ.

Chi bộ có 15 đảng viên trong đó có 14 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị. Với 60% đảng viên có trình độ đại học và trên đại học do vậy đây là nguồn lực lượng hùng hậu đẩy mạnh vai trò tính tiên phong của Đảng.

Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội (nhiệm kỳ 2017 – 2020) của chi bộ. Đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được, những vấn đề mới nảy sinh, chỉ ra những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó Đại hội sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo. Đại hội sẽ tiến hành thảo luận, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chi ủy Chi bộ (nhiệm kỳ 2017-2020). Tại Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban chi ủy (nhiệm kỳ 2020-2022);

Dự Đại hội có đồng chí Trần Duy Vinh – Bí thư Đảng bộ – Giám đốc Trung tâm; đ/c Phạm Thi – Phó bí thư Đảng bộ trung tâm; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Bệnh viện, Ban chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội đã nghe đ/c Trần Minh Phong – Bí thư chi bộ lên trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; Phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2022; Báo cáo kiểm điểm Ban chi ủy (nhiệm kỳ 2017 – 2020). Nhiệm kỳ 2017-2020 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ cũng như công tác xây dựng đảng. Tập thể cấp ủy (Chi bộ) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đoàn kết hoàn thành tốt mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra.

Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở. Với tinh thần xây dựng nhiều đại biểu đã có những ý kiến đóng góp thiết thực đối với các mặt công tác lãnh đạo của Chi bộ.

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Duy Vinh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy chi bộ, chi bộ đã tổ chức Đại hội đúng với Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, chi bộ cũng đưa ra được các nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm đề nghị cấp ủy vận dụng để lãnh đạo Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy Chi bộ gồm 03 đ/c: Bí thư Chi bộ là đ/c Nguyễn Doãn Phong, Phó Bí thư Chi bộ  là đ/c Đoàn Thị Lý và Chi ủy viên là đ/c  Trần Thị Thắm.

Thay mặt chi ủy khóa mới, đồng chí Nguyễn Doãn Phong – Bí thư Chi bộ cảm ơn sự tin tưởng của Đại hội, hứa trước Đại hội sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy được sức mạnh tập thể, đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, ra sức phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết Đại hội đã đề ra nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *