ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN VĂN BẢN 4111/UBND-YT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ LỘC.

Ngày 11/10/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản số 4111/UBND-YT về việc tăng cường triển khai vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT). Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT tại các xã, thị trấn tăng rất chậm; công tác vận động nhân dân chưa thật hiệu quả. Để hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2023 của huyện, của xã, thị trấn và đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh năm 2023, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã, thị trấn khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

 1. Bảo hiểm xã hội huyện: – Phối hợp với Phòng Y tế, các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, đối thoại chính sách đến từng xã, thị trấn; cung cấp đầy đủ thông tin, phối hợp, hướng dẫn các xã, thị trấn đề ra các giải pháp để đạt tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95,5%. 

– Chủ trì thành lập Tổ công tác để làm việc với các xã, thị trấn và khảo sát tình hình tham gia BHYT kết hợp tuyên truyền vận động đến từng hộ dân tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đặc biệt là các xã  Mỹ Tân, xã Mỹ Phúc, xã Mỹ Thắng, Thị trấn Mỹ Lộc

  • Phòng Y tế: Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện trong công tác triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2023.
  • Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: – Tiếp tục thực hiện văn bản số 4111/UBND-YT ngày 11/10/2023 của UBND huyện về việc tăng cường triển khai vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm Y tế.

– Chuẩn bị báo cáo cụ thể tình hình tham gia BHYT tại địa phương và chuẩn bị các nội dung liên quan để làm việc với tổ công tác. 

Báo cáo cần nêu rõ: 

+ Các công việc địa phương đã triển khai để tăng tỷ lệ bao phủ BHYT.

+ Số người dân chưa tham gia BHYT .

+ Khó khăn, hạn chế trong công tác tăng tỷ lệ bao phủ BHYT tại địa phương.

+ Các giải pháp của địa phương trong việc tăng tỷ lệ bao phủ BHYT.

+ Các đề xuất, kiến nghị.

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề phát sinh, vướng mắc báo cáo UBND huyện để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *