HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020 VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2019

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Hướng dẫn số 800/HD-BYT-CĐYT ngày 16/7/2019 hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp Y tế;

Được sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc, ngày 18/1/2020 Ban Giám đốc cùng BCH Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020, nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2019 đã đề ra và kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo TTYT trong việc thực hiện kế hoạch công tác Y tế năm 2019; Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019; Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019. Xây dựng nội dung, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và các biện pháp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020.

Văn nghệ chào mừng

Dự Đại hội có đồng chí Trần Duy Vinh – Bí thư Đảng bộ – Giám đốc Trung tâm; đ/c Phạm Thi – Phó bí thư Đảng bộ trung tâm – Trưởng phòng Tài chính, Kế toán; đ/c Trần Minh Phong – Phó Giám đốc Trung tâm; đ/c Trần Thị Khánh Vân – Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể các đ/c là trưởng, phó khoa phòng; Trạm trưởng Y tế xã; viên chức và người lao động thuộc Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc.

Hội nghị đã nghe đ/c Trần Minh Phong – Phó Giám đốc trình bày báo cáo, kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019; Kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác Y tế năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Đồng chí Trần Minh Phong trình bày báo cáo

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Phú thay mặt Ban Thanh tra nhân dân thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và chương trình công tác hoạt động năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Phú báo cáo kết quả của Ban Thanh tra nhân dân

Đồng chí Phạm Thi – Trưởng phòng Tài chính, Kế toán báo cáo thu chi tài chính năm 2019; Dự toán ngân sách năm 2020 và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

Đồng chí Phạm Thi phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Huê – Phó trưởng phòng Tổ chức, Hành chính thông qua Quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý theo QĐ số 1759/QĐ-SYT ngày 31/12/2019 của Sở Y tế tỉnh Nam Định.

Đồng chí Phạm Thị Huê thông qua quy trình bổ nhiệm cán bộ

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020, hội nghị đã lắng nghe tham luận đóng góp ý kiến về nội dung và phương hướng nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 bằng tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng cao.


Hội nghị đã thông qua các nội dung về cam kết thi đua, giao ước thi đua năm 2020. Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn đồng chí Trần Thị Khánh Vân đã phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị, kêu gọi cán bộ viên, chức và người lao động hăng say lao động lập thành tích xuất sắc, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Qua đó, cam kết cùng toàn thể cán bộ viên, chức và người lao động quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng cơ quan đơn vị đoàn kết, thống nhất ngày một phát triển.

Đồng chí Trần Thị Khánh Vân phát động phong trào thi đua

 Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo TTYT, đồng chí Trần Duy Vinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TTYT đã gửi lời chức sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động. Chúc toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động luôn an tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc,  BCH Công đoàn./.

Đồng chí Trần Duy Vinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phòng Dân số – Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *