HỘI NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH


Ngày 4,5/9/2019, Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về mất cân bằng giới tính khi sinh của huyện Mỹ Lộc và Vụ Bản.

Qua buổi tập huấn, đội ngũ Cán bộ chuyên trách Dân số, cộng tác viên huyện nhà đã hiểu được một số chính sách Dân số trọng tâm trong giai đoạn hiện nay; Về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; Các phương pháp, kỹ năng truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh. Từ đó, vận dụng kiến thức vào thực tế địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *