HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ DÂN SỐ CẤP CƠ SỞ


Ngày 11-/7; 12/7/2019, Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh Nam Định đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ dân số cấp cơ sở của huyện Mỹ Lộc và thành phố Nam Định.


Qua buổi tập huấn, đội ngũ Cán bộ chuyên trách Dân số, cộng tác viên huyện nhà đã hiểu được một số chính sách Dân số trọng tâm trong giai đoạn hiện nay; Các biện pháp tránh thai hiện đại. Từ đó, vận dụng kiến thức vào thực tế địa phương./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *