HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI CHO CÁN BỘ DÂN SỐ – KHHGĐ TỈNH NAM ĐỊNH


Ngày 21/3/2019, Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh Nam Định đã tổ chức tập huấn về cập nhật chính sách Dân số trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ Dân số, Gia đình &trẻ em của 3 huyện Mỹ Lộc, Xuân Trường và Nghĩa Hưng (Đây là lớp thứ 4 trong đợt tập huấn này).


Qua buổi tập huấn, đội ngũ Cán bộ chuyên trách Dân số huyện nhà đã hiểu được các nội dung cơ bản liên quan đến chính sách và pháp luật về Dân số trong tình hình hiện nay. Nắm được định hướng công tác Dân số trong thời gian tới. Từ đó, có khả năng vận dụng vào thực tế địa phương.

Phòng Dân số Mỹ Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *