HỘI NGHỊ THI ĐUA KHEN THƯỞNG CÔNG TÁC Y TẾ, DÂN SỐ NĂM 2018


Chiều ngày 04/3/2019 tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc đã long trọng tổ chức Hội nghị trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Y tế, Dân số năm 2018.
Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Phòng Y tế huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn; ban giám đốc và các trưởng, phó các khoa phòng Trung tâm Y tế huyện; trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn cùng đội ngũ cán bộ Dân số, Gia đình&Trẻ em trên địa bàn huyện.
Theo Quyết định khen thưởng số 1793/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện Mỹ Lộc, những tập thể và cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc do có thành tích trong công tác Y tế, Dân số xã, thị trấn huyện Mỹ Lộc năm 2018, cụ thể như sau:
Tập thể: 4
– Cán bộ và nhân dân Thị trấn Mỹ Lộc.
– Cán bộ và nhân dân xã Mỹ Phúc.
– Cán bộ và nhân dân xã Mỹ Trung.
– Cán bộ và nhân dân xã Mỹ Tân.


Cá nhân: 6
– Đ/c Phạm Thị Thanh Hảo – Trưởng trạm Y tế xã Mỹ Thành
– Đ/c Trần Đình Đào -Trưởng trạm Y tế xã Mỹ Phúc
– Đ/c Vũ Văn Khánh -Phó trưởng trạm Y tế xã Mỹ Thịnh
– Đ/c Đàm Thị Ái Thanh – Cán bộ Dân số, Gia đình&trẻ em Thị trấn
– Đ/c Nguyễn Thị Hằng – Cán bộ Dân số, Gia đình&trẻ em xã Mỹ Trung
– Đ/c Trần Thị Bích Nguyệt – Cán bộ Dân số, Gia đình&trẻ em xã Mỹ Phúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *