HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ – CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2022; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 VÀ HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.

Ngày 13/01/2023, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc tổ chức: “Hội nghị tổng kết công tác y tế, công đoàn năm 2022; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công tác y tế năm 2023 và Hội nghị Cán bộ viên chức, người lao động năm 2023” nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2022 đã đề ra và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của đơn vị; Đánh giá, tổng kết thực hiện kế hoạch công tác y tế; tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022; Xây dựng nội dung, phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và đề ra các biện pháp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Duy Vinh – Bí thư – giám đốc Trung tâm; đồng chí Phạm Thi – Phó Bí thư – Trưởng phòng Tài chính kế toán; đồng chí Trần Công Hùng – Phó Giám đốc; đồng chí Trần Thị Khánh Vân – Chủ tịch Công đoàn cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn; các đồng chí là trưởng, phó các khoa, phòng; Trưởng trạm Y tế xã, thị trấn và toàn thể viên chức, người lao động khối Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc.

Với được sự quan tâm của Sở Y tế, UBND huyện Mỹ Lộc, đặc biệt với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ viên chức, người lao động đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid 19 và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Qua thời gian làm việc nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội nghị đã lắng nghe báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác y tế năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và xây dựng các nội quy quy chế, đặc biệt là quy chế chi tiêu nội bộ, phát động phong trào thi đua lập thành tích năm 2023.

(Phòng Dân số – Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc)\

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *