HƯỞNG ỨNG NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (4/10) VÀ THÁNG AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁNG 10 NĂM 2023.

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và xã hội. Thực hiện tốt công tác PCCC là đã bảo vệ được tính mạng, tài sản, giữ được bình yên, hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội. Trong cuộc sống, nhiều lúc chỉ cần một phút lơ là, bất cẩn là có thể để xảy ra cháy. Thời gian qua nhiều vụ cháy xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn PCCC là việc phải được làm thường xuyên, liên tục, đồng đều, rộng khắp ở các địa phương. Ở các đô thị lớn, đông dân cư thì cháy rất dễ trở thành thảm họa, việc phòng cháy vì thế cần phải trở thành một nguyên tắc sống, ăn sâu bám rễ vào ý thức của từng người dân.

          Ngày 04/10/1961, Bác Hồ đã ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC. Đây là một trong những Pháp lệnh được ban hành sớm nhất của Nhà nước ta đã nói lên tầm quan trọng của công tác PCCC. Từ đó đã làm dấy lên các phong trào PCCC mà kết quả đã góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và của xã hội.

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Quốc hội khóa X đã thông qua Luật phòng cháy và chữa cháy và có hiệu lực thi hành từ ngày 4/10/2001, trong đó quy định rất rõ phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Luật PCCC cũng đã quy định lấy ngày 04/10 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.

Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 27/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hạn chế số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ cháy, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 11,9 triệu đồng; so với cùng kỳ năm trước giảm 01 vụ, thiệt hại về tài sản giảm 4,7 triệu đồng. 

Dự báo trong thời gian tới, tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn phức tạp. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, hạn chế các nguyên nhân, điều kiện để cháy, nổ, sự cố xảy ra, hưởng ứng thực hiện “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy – 04/10″ và “Tháng an toàn phòng cháy và chữa cháy – Tháng 10″, Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *