MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG CÔNG TÁC DÂN SỐ/KHHGĐ 2019

Thực hiện Quyết định số 2702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ngày 30/11/2018, về việc sáp nhập Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện Mỹ Lộc vào Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc.

Hội nghị sáp nhập, nhận bàn giao nguyên trạng Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện Mỹ Lộc vào Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc đã được tổ chức long trọng tại Hội trường Trung tâm Y tế vào ngày 28/12/2018 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Nam Định, lãnh đạo UBND huyện Mỹ Lộc, lãnh đạo Phòng Y tế huyện, ban giám đốc và các trưởng, phó các khoa phòng Trung tâm Y tế huyện, trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn.

Sau một tháng sáp nhập, Phòng Dân số huyện Mỹ Lộc giữ vững vai trò đầu mối thực hiện công tác tham mưu cho Ban giám đốc Trung tâm y tế huyện; cấp uỷ, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác Dân số-KHHGĐ, điển hình là Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ huyện Mỹ Lộc; Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch chương trình Dân số-KHHGĐ năm 2019 và Thực hiện Công văn số 61/SYT-DS ngày 15/01/2019 của Sở y tế tỉnh Nam Định, hướng dẫn triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2019… Đây chính là cơ sở ban đầu để giúp các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch một cách cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị./.

     Phòng Dân số Mỹ Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *