MỸ LỘC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA – nCoV

Để tạo điều kiện cho công tác phòng, chống dịch bệnh và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona trên địa bàn huyện Mỹ Lộc.  

Ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 94/KH-SYT ngày 24/01/2020 của Sở Y tế tỉnh Nam Định về Kế hoạch đáp ứng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona – nCoV. Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc đã họp khẩn Ban lãnh đạo, Khoa KSBT-HIV/AIDS và trưởng, phó các phòng, ban xây dựng Kế hoạch số 40/KH-TTYT ngày 28/01/2020 về đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona; Kiện toàn Đội cơ động phòng chống dịch năm 2020 theo Quyết định số 44/QĐ-TTYT ngày 28/01/2020 gồm 8 thành viên do đồng chí Trần Duy Vinh – Giám đốc Trung tâm – Đội trưởng: trực tiếp chỉ đạo, đồng chí Trần Minh Phong – Phó Giám đốc – Đội phó;

Phòng Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc xây dựng Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 31/01/2020 về Kế hoạch Đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona; Thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng nCoV huyện Mỹ Lộc gồm các cán bộ y tế, đoàn thanh niên, phụ nữ và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện do đồng chí Phạm Văn Long – Chủ tịch UBND – Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo; đồng chí Trần Thị Thu Thủy – Trưởng phòng Y tế – Phó trưởng ban; đồng chí Trần Duy Vinh – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc- Phó trưởng ban để triển khai các biện pháp phòng, chống tại các hộ gia đình.

Để tránh sự thiếu hiểu biết và hoang mang trong cộng đồng, ngày 31/01/2020 Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc đã có Công văn hướng dẫn số 44/CV-TTYT để Phòng Văn hóa TT, TTDT huyện và Đài phát thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của huyện; xã, thị trấn: Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng ngừa vi rút Corona đến mọi tầng lớp nhân dân.

Để đảm bảo hiệu quả của công tác phòng chống dịch và thống nhất nội dung truyên truyền, ngày 03/02/2020 Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc triệu tập khẩn các đồng chí trưởng, phó/phụ trách trạm y tế và các cán bộ chuyên trách công tác phòng chống dịch tại cơ sở cùng toàn thể cán bộ viên chức, công chức, người lao động trong Trung tâm tham gia Tập huấn Giám sát và các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona – nCoV.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng nCoV theo Thông tư số 03/BCĐ ngày 03/02/2020, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc phối kết hợp với UBND các xã, thị trấn, các trường học để phun thuốc khử khuẩn tại các trường học trên địa bàn huyện từ ngày 04/02/2020 đến ngày 07/02/2020./.

Khoa KSBT-HIV/AIDS – Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc phun thuốc khử khuấn tại các trường học trên địa bàn huyện
Công tác chuẩn bị, đảm bảo an toàn
Phun thuốc khử khuẩn quanh khuôn viên trường
Phun thuốc khử khuẩn phòng bảo vệ trường học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *