MỸ LỘC TỔ CHỨC KHÁM NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Thực hiện Kế hoạch số 917/KH-HĐNVQS ngày 04/11/2019 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020.

Ngày 02/12 – 04/12/2019, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc.

Qua đó, nắm chắc chất lượng sức khoẻ nguồn sẵn sàng nhập ngũ làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ, xét duyệt và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *