MỸ LỘC XÉT NGHIỆM SARS-CoV-2 CHO NHÂN VIÊN Y TẾ, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI BỆNH.

Thực hiện công văn số 3848/BYT-DP ngày 10/5/2021; Công văn số 3979/BYT-DP ngày 14/5/2021 của Bộ Y tế về tăng cường đảm bảo chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 và văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người bệnh.

Ngày 25/5/2021, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc tổ chức xét nghiệm SARS-Cov-2 cho toàn bộ nhân viên y tế, người lao động đang làm việc tại đơn vị và người bệnh đang điều trị tại các khoa trọng điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *