MỸ THÀNH HỌP GIAO BAN, SƠ KẾT CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG LỒNG GHÉP ĐỢT I/2019

Chiều ngày 23/5/2019 Ban Dân số xã Mỹ Thành đã tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ về công tác Dân số- KHHGĐ tháng 5/2019 và sơ kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép đợt I/2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị là bà Phạm Thị Thanh Hảo- trưởng trạm y tế, ông Hoàng Văn Thi- Cán bộ Dân số, gia đình& trẻ em và đội ngũ CTV Dân số trên địa bàn xã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *