QUYẾT ĐỊNH 406/QĐ-TTYTML NGÀY 19/7/2021 VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI GIẢM DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ LỘC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *