QUYẾT ĐỊNH SỐ 478/QĐ-TTYTML NGÀY 28/12/2023 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ LỘC VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 (KÈM PHỤ BIỂU DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 VÀ BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *