THÔNG BÁO SỐ 319/TB-TTYTML NGÀY 7/7/2023 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *