THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 33/TM-TTYT NGÀY 23/01/2024 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HUYỆN MỸ LỘC VỀ VIỆC CUNG CẤP CHO THUÊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH VÀ PHẦN MỀM TRIỂN KHAI HỆ THỐNG HỒ SƠ SỨC KHOẺ ĐIỆN TỬ Y TẾ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *