THƯ MỜI SỐ 594/TM-TTYTML NGÀY 01/12/2023 VỀ YÊU CẦU BÁO GIÁ LINH KIỆN, PHỤ KIỆN, VẬT TƯ THAY THẾ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *