THƯ MỜI SỐ 880/TM-TTYTML NGÀY 09/12/2022 VỀ VIỆC MỜI BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT CHẠY THẬN NHÂN TẠO.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *