TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ LỘC TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ Y TẾ CƠ SỞ

Căn cứ Quyết định số 6110/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn.
Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/3/2017 của Bộ Y tế về việc Ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực hiện Công văn số 419/SYT-KHTH ngày 16/4/2019 của Sở Y tế tỉnh Nam Định về việc triển khai hệ thống phần mềm y tế cơ sở.


Ngày 17/9/2019 Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc phối hợp với Trung tâm Công nghệ VNPT Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai phần mềm y tế cơ sở cho đội ngũ cán bộ y tế 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Trần Duy Vinh – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ tại các trạm y tế xã, thị trấn; các khoa, phòng của Trung tâm Y tế huyện; phấn đấu đến tháng 10/2019 sẽ triển khai phần mềm quản lý y tế cơ sở đi vào hoạt động thực tiễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *