TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ LỘC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN SỞI – RUBELLA CHO TRẺ TỪ 1-5 TUỔI

Căn cứ Quyết định số 6193/QĐ-BYT ngày 15/10/2018 của Bộ Y tế về kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi.

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc tổ chức Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Thực hiện Công văn số 495/KSBT ngày 28/10/2019 của Trung tâm KSBT tỉnh Nam Định về việc triển khai Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi .

Ngày 05/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi cho đội ngũ trưởng trạm, cán bộ y tế phụ trách tiêm chủng của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


          Để đảm bảo chỉ tiêu của Chiến dịch, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc đề nghị 11 trạm y tế xã, thị trấn triển khai tiêm chiến dịch đồng loạt trên phạm vi toàn huyện từ ngày 18/11/2019 đến 24/11/2019; Đối tượng là trẻ em từ 1-5 tuổi có mặt tại địa phương Trẻ sinh từ ngày 01/3/2014 đến 21/12/2017; Thời gian tiêm vét từ  ngày 27/11/2019 đến 30/11/2019./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *