TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ LỘC THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ CHO CÁN BỘ Y TẾ, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2024

Thực hiện Kế hoạch số 430/KH-SYT ngày 14/03/2024 của Sở Y tế tỉnh Nam Định về việc tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử và mô hình giao tiếp cho cán bộ y tế, người lao động tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2024.

Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc đã tham dự đầy đủ 02 buổi tập huấn trực tuyến qua ứng dụng Join Zoom Meetinh vào chiều ngày 09/4 – 10/4/2024 tại hội trường Trung tâm Y tế huyện với thành phần là Ban lãnh đạo, trưởng/ph các khoa phòng và cán bộ viên chức, người lao động tại đơn vị cùng với các đồng chí Trưởng trạm, cán bộ y tế, người lao động tại 11 Trạm y tế xã, thị trấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *