TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ LỘC THỰC HIỆN GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong cơ sở y tế. Bệnh viện là nơi phát sinh nhiều rác thải nhựa và cần thực hiện ngay các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa.
Thực hiện công văn số: 287/CV-KSBT ngày 05/9/2019 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật về việc triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế theo chỉ thị 08/CT-BYT.
Thực hiện công văn số: 479/CV-TTYT ngày 13/9/2019 của Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc về việc truyền thông giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế;

Các khoa, phòng Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc đã kí cam kết về việc THỰC HIỆN GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA:
1. Tập huấn, hướng dẫn, truyền thông cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế tại khoa, phòng thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa.
2. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các vật dụng, vật tư y tế làm từ nhựa không thể thay thế.
3. Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa tại khoa, phòng.
4. Triển khai các giải pháp phù hợp khác tại khoa phòng về giảm thiểu chất thải nhựa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *