Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc tổ chức Giải cầu lông công nhân viên chức lao động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam và Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *